Název: Anizotropní semipozitonové kvazilinaární úlohy
Anisotropic semipositone quasilinear problems
Autoři: Agudelo Rico, Oscar Iván
Drábek, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: AGUDELO RICO, Oscar Iván, DRÁBEK, Pavel. Anisotropic semipositone quasilinear problems. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2017, roč. 452, č. March 2017, s. 1145-1167. ISSN 0022-247X.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Elsevier
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26126
ISSN: 0022-247X
Klíčová slova: p-laplacián s váhou;kvazilineární úloha na vlastní čísla;semipozitone podminka;dolní řešení;horní řešení;Sobolevovy prostory a vahou
Klíčová slova v dalším jazyce: weighted p-Laplacian;quasilinear eigenvalue problems;semipositone condition;subsolutions;supersolution;weighted Sobolev spaces
Abstrakt: Dokazujeme existenci kladného řešení pro degenerovanou (nebo singulární) kvazilineární rovnici v kouli nebo v celém prostoru. Naším operátorem je p-laplacián s váhou, která splňuje obecné integrační podmínky u hranice koule nebo v nekonečnu. Naše hlavní výsledky jsou aplikovány ne nelinearitu se sublineárním růstem v nekonečnu a singularitou typu semipozitone v počátku.
Abstrakt v dalším jazyce: We present the existence of positive solutions for a degenerate (or singular) quasilinear equation in a ball or in the entire space. As differential operator we consider a weighted p-Laplacian with a continuous cofficient satisfying a mild integrability condition towards the boundary of the ball or at infinity. Our main result applies when the nonlinearities have sublinear growth at infinity and singular semipositone structure at the origin.
Práva: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMA)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
AgudeloDrabekSeparat.pdf405,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26126

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD