Název: K textové lingvistice: diachronní a synchronní hledisko uplatněné v rámci české a frankofonní lingvistiky
Autoři: Horová, Helena
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2017, č. 1, s. 120-131.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/research/edicni-cinnost/acta/archiv/2017/
http://hdl.handle.net/11025/26218
ISSN: 1802-0364 (print)
2336-6346 (online)
Klíčová slova: text;textová lingvistika;diskurz;diskurzní analýza;koherence;soudržnost
Klíčová slova v dalším jazyce: text;textual linguistics;discourse;discourse analysis;coherence;cohesion
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of our study is to introduce the topic of textual linguistics from the diachronic and synchronic perspective by employing the comparative approach during the processing of relevant linguistic sources. The study will explore the development of textual linguistics as one of the youngest linguistic fields. Furthermore, the study will focus on the research subjects of textual linguistics and the establishment of basic vocabulary in this field, with a heightened focus placed on the use of Czech and francophone linguistic sources. In the introductory chapter of our text, we will discuss the origins of textual linguistics/the linguistics of text, followed by the development of this field as documented by selected linguistic publications. The second section of this paper will seek to apply the comparative approach when processing sources in the Czech and French language so as to delineate the pivotal terms of textual linguistics.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2017)
Články / Articles (KRO)
Číslo 1 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Horova.pdfPlný text228,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26218

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.