Název: Numerical investigation of heat and mass transfer processes in the combustion chamber of industrial power plant boiler. Part 1, Flow field, temperature distribution, chemical energy distribution
Autoři: Askarova, Aliya
Maximov, Valeriy
Bolegenova, Saltanat
Bolegenova, Symbat
Yergaliyeva, Aigul
Šafařík, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: Applied and Computational Mechanics. 2017, vol. 11, no. 2, p. 1-14.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26589
ISSN: 1802-680X (Print)
2336-1182 (Online)
Klíčová slova: numerická simulace;spalování;práškové palivo;monodisperzní palivový plamen;polydisperzní palivový plamen;aerodynamické vlastnosti;tepelné vlastnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: numerical simulation;combustion;pulverized fuel;monodisperse fuel flame;polydisperse fuel flame;aerodynamic characteristics;thermal characteristics
Abstrakt v dalším jazyce: In the present paper, the furnace chamber of the BKZ-160 boiler ofAlmaty TPP-3 (Kazakhstan) has been calculated. The thermal characteristics of the process were studied in the form of the distribution of temperature fields and chemical energy, and the aerodynamics of the combustion chamber was also calculated. The type of fuel, its elementary and fractional composition, exerts the greatest influence on the course of heat-mass exchange processes and aerodynamics. The computational experiment was carried out with two models of particle size distribution: a polydisperse fuel flame (the particle diameter varies from 10 to 120 μm) and monodisperse fuel flame (particle size identical and equal to dp = 60 μm). Based on the results of the computational experiments, the main regularities in the distribution of heat fluxes in the combustion chamber volume and flow aerodynamicswere obtained. It is shown that the greatest thermal load falls on the central region of the walls of the combustion chamber and the location of the burner devices, which is typical for both mono- and polydisperse fuel flames. The temperature data obtained as a result of the computational experiment showed better convergence with the empirical data obtained directly at TPP-3. Aerodynamics of the flow for the two selected models of particle size distribution has insignificant differences, but how they affect other characteristics of the process is one of the following tasks in view of the authors. It should be noted that the calculation of the polydisperse fuel flame takes much more calculation time.
Práva: © 2017 University of West Bohemia. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Volume 11, number 2 (2017)
Volume 11, number 2 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Askarov.pdfPlný text4,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26589

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.