Title: Péče o rodičku a novorozence v přednemocniční neodkladné péči
Other Titles: Caring for the mother and newborn in prehospital emergency care
Authors: Klímová, Eva
Advisor: Hudecová Jana, MUDr.
Referee: Horová Jana, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27256
Keywords: zdravotnický záchranář;zdravotnická záchranná služba;přednemocniční neodkladná péče;rodička;novorozenec
Keywords in different language: paramedic;ambulance;prehospital medical care;woman in labor;newborn
Abstract: Stále více žen se v dnešní době rozhoduje podstoupit porod doma a to s sebou přináší mnohá rizika. Komplikace mohou nastat v každé části porodu. Z toho důvodu je téma porodu velmi aktuální. Zdravotnický záchranář má ve voze pouze omezené prostředky, ale i přes to musí rodičce poskytnout maximální a profesionální péči. Tato práce je zaměřena na úkoly zdravotnického záchranáře bez odborného dohledu lékaře. V praktické části této bakalářské práce jsme zjistily, že studenti oboru zdravotnický záchranář mají dostatečné odborné i teoretické zkušenosti týkající se porodu.
Abstract in different language: More and more women nowadays decides to undergo childbirth at home and it brings with it many risks. Complications can occur in every part of the delivery. For this reason, this topic is very timely delivery. A paramedic in the vehicle has only limited resources, but despite he has to provide maximal and professional care to pregnant women. This bachelor thesis is focused on the tasks of medical rescue workers without professional supervisit of a doctor. In the practical part of this work, we have found that students have adequate paramedic training and theoretical experience of childbirth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Klimova.pdfPlný text práce433,24 kBAdobe PDFView/Open
Klimova VP.pdfPosudek vedoucího práce859,83 kBAdobe PDFView/Open
Klimova OP.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Klimova.pdfPrůběh obhajoby práce397,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.