Title: Využití zobrazovacích metod při nejčastějších úrazech v jezdeckém sportu
Other Titles: The use of imaging methods in common equestrian sports injuries
Authors: Vítovcová, Klára
Advisor: Lapáčková Alena, MUDr.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27258
Keywords: jezdectví;zobrazovací metody;úrazy
Keywords in different language: horse riding;imaging methods;injuries
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Využití zobrazovacích metod při nejčastějších poranění v jezdeckém sportu se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá seznámením s jezdectvím, nejčastějšími úrazy a jejich prevencí. Dále seznamuje s jednotlivými radiologickými metodami, které se v diagnostice těchto poranění používají. Praktická část se věnuje kombinaci kvalitativního a kvantitativního sběru dat. Ve statistickém zpracování dat byly zhodnoceny údaje o věku, pohlaví a nejčastějším typem poranění pacienta.
Abstract in different language: This bachelor thesis about the use of imaging techniques in the most common injuries in equestrian sport consists of theoretical and practical parts. The theoretical part deals with Riding of familiarization, the most common injuries and their prevention. The article introduces the different radiological methods in diagnosing these injuries used. The practical part is devoted to a combination of qualitative and quantitative data collection. In statistical data processing were evaluated data on age, sex and the most common type of injury to the patient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klara Vitovcova, Vyuziti zobrazovacich metod pri nejcastejsich urazech v jezdeckem sportu.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
Vitovcova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Vitovcova OP.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Vitovcova.pdfPrůběh obhajoby práce402,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.