Title: Hromadné ztráty a jejich specifika pro zasahující zdravotnické týmy
Other Titles: Mass casualties and its specificities for the caring emergency medical teams
Authors: Hovězáková, Šárka
Advisor: Hájek Marcel, MUDr. Ph.D.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27262
Keywords: zdravotnická záchranná služba;hromadné ztráty;mimořádná událost;hromadné postižení osob
Keywords in different language: emergency services;mass casualties;emergency incident
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou hromadných ztrát a jejich specifik pro zasahující zdravotnické týmy v polních a civilních podmínkách. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřujeme na obor medicíny katastrof a hromadného neštěstí, definujeme základní pojmy a klasifikujeme jednotlivé katastrofy. Dále vymezujeme integrovaný záchranný systém a krizový management a jejich pole působnosti při řešení mimořádné události s hromadným postižením osob. V poslední kapitole popisujeme postupy zdravotnických pracovníků při mimořádné události s hromadným postižením osob v polních a civilních podmínkách. V praktické části zjišťujeme pomocí porovnávání traumatologických plánů vybraných zdravotnických záchranných služeb odlišnosti v oblasti mimořádné události s hromadným postižením osob. Následně vyhodnocujeme data získaná od respondentů z dotazníkového šetření, které se zaměřuje na problematiku proškolování v dané tématice.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of mass casualties and their specifications for medical staff members in field and civilian conditions. It is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical section focuses on the area of disaster medical science and mass accidents. It defines the basic terms and classifies the individual disasters. Furthermore, it specifies the integrated rescue system and the crisis management with the area of their operation when dealing with the emergency with massive impact. The last chapter describes the medical staff's procedures during the emergency with massive impact in field or civilian conditions. The practical section deals with the differences in the area of the emergency with massive impact comparing traumatologic plans of selected medical rescue squads. The data gained from the questionnaires focusing on relevant training courses is subsequently evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sarka Hovezakova_Hromadne ztraty a jejich specifika pro zasahujici zdravotnicke tymy_Bakalarska prace_Akademicky rok 2017_Studijni obor 5345R021_CD.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Hovezakova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Hovezakova OP.pdfPosudek oponenta práce869,12 kBAdobe PDFView/Open
Hovezakova.pdfPrůběh obhajoby práce416,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.