Title: Použití geografického informačního systému (GIS) v podmínkách ZZS
Other Titles: Application of geographic information system (GIS) in emergency medical service
Authors: Rajzr, Tomáš
Advisor: Kunášek Petr, Mgr.
Referee: Pfefferová Jana, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27268
Keywords: geografický informační systém;zdravotnická záchranná služba;globální navigační satelitní systém;chytrý telefon
Keywords in different language: geographical information system;emergency medical service;global navigation satellite system;smartphone
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá geografickým informačním systémem a jeho uplatněním v integrovaném záchranném systému se zaměřením na zdravotnickou záchrannou službu. Je rozdělena do dvou částí: části teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena na kapitoly, které popisují základní pojmy, přibližují princip fungování geografického informačního systému, globálního navigačního satelitního systému a na závěr udává příklady jejich praktické aplikace v poskytování přednemocniční péče zdravotnickou záchrannou službou. Praktická část obsahuje průzkum, který je zaměřen na schopnost uživatele chytrého telefonu asistovat s jeho lokalizací při volání tísňové linky.
Abstract in different language: This bachelor diploma thesis deals with geographic information system and its application in integrated rescue system (targeted on emergency medical service). The work is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical part is divided into chapters, which describe basic terms, functioning of geographic information system, global navigation satellite system and finally lists examples of practical application of those systems in emergency medical service. Practical part contains a survey, that quantifies caller´s ability to assist during the process of his localization when calling emergency medical service.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Rajzr.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Rajzr VP.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Rajzr OP.pdfPosudek oponenta práce958,69 kBAdobe PDFView/Open
Rajzr.pdfPrůběh obhajoby práce395,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.