Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHájek Marcel, MUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorZwettler, Vojtěch
dc.contributor.refereeKasal Eduard, Doc. MUDr. CSc.
dc.date.accepted2017-6-12
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:49Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:02:49Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-31
dc.identifier69028
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27270
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá střelnými poraněními a principy jejich ošetření v přednemocniční a primární nemocniční péči. Práce je rozdělena na dvě části část teoretickou a praktickou. V teoretické části se autor zabývá stručným historickým vývojem a dělením střelných zbraní. Dále jsou v této práci popsány účinky střelných zbraní a poranění, která mohou způsobit. V posledních kapitolách teoretické části jsou popsána střelná poranění jednotlivých částí těla a principy ošetření střelného poranění v přednemocniční a primární nemocniční péči. Praktická část je věnována popisu několika kazuistik pacientů, kteří utrpěli střelné poranění a vytvoření ošetřovatelských diagnóz.cs
dc.format69 s. (111 156 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstřelné poraněnícs
dc.subjectbalistikacs
dc.subjectzbraňcs
dc.subjecttraumacs
dc.subjectstřelacs
dc.subjectranivý účinekcs
dc.subjectstřelivocs
dc.subjectprincipycs
dc.titleStřelná poranění - principy přednemocniční a primární nemocniční péčecs
dc.title.alternativeGunshot wounds - principles of pre-hospital and primary hospital careen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with gunshot wounds and principles of their treatment in prehospital and primary hospital care. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical part. In the theoretical part the author engages in brief historical development and dividing of firearms. In the next part in the thesis are described effects of firearms and wounds, which they are able to cause. At the end of the theoretical part are described gunshot of individual parts of human body and gunshot treatment principles in prehospital and primary hospital care. The practical part devotes several descriptions of different patient casuistries, which suffered a gunshot wounds and were therefore prescribed nursing diagnosis.en
dc.subject.translatedgunshot woundsen
dc.subject.translatedbalisticsen
dc.subject.translatedgunen
dc.subject.translatedtraumaen
dc.subject.translatedshoten
dc.subject.translatedwound effecten
dc.subject.translatedmunitionsen
dc.subject.translatedprinciplesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zwettler.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Zwettler VP.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Zwettler OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Zwettler.pdfPrůběh obhajoby práce400,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.