Title: Využití technických prvků boje na zemi v sebeobraně zdravotnického záchranáře
Other Titles: Paramedics' Use of Ground Fighting Techniques in Self-Defence
Authors: Fišer, Tomáš
Advisor: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Referee: Vít Milan, PaedDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27271
Keywords: sebeobrana;mimopostojový boj;zdravotnický záchranář;bojové systémy
Keywords in different language: self-defence;ground fighting;paramedic;martial arts
Abstract: V této bakalářské práci se zabýváme technickými prvky boje na zemi a jejich využitím při sebeobraně zdravotnických záchranářů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část práce tvoří čtyři kapitoly, které se věnují sebeobraně, bojovým systémům se specializací na mimopostojové techniky, zdravotnické záchranné službě a aspektům mimopostojového boje. V praktické části práce jsme pak na základě měření úspěšnosti námi vybraných mimopostojových technik rozhodovali o jejich použitelnosti v profesní sebeobraně zdravotnických záchranářů.
Abstract in different language: This thesis deals with ground fighting techniques and their use by paramedics for self-defence. The work has two parts one theoretical and one practical. The theoretical part consists of four chapters, which discuss self-defence, grappling martial arts, emergency medical services and aspects of ground fighting. In the practical part we decide, based on our measurement of the success rate of our chosen ground fighting techniques, wheter or not their use by paramedics for self-defence is suitable.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Fiser_2017.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Fiser VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Fiser OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Fiser.pdfPrůběh obhajoby práce399,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.