Title: Diagnostika a léčba ortognátních vad čelisti
Other Titles: Diagnosis and treatment of orthognathic jaw defects
Authors: Řežábková, Klára
Advisor: Tichý Jan, MUDr.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27282
Keywords: zuby;ortopantomografie;telerentgen;anomálie;diagnostika;léčba
Keywords in different language: teeth;ortopantomography;cephalometric;anomaly;diagnosis;therapy
Abstract: Bakalářská práce diagnostika a léčba ortognátních vad čelisti se skládá ze dvou částí. V teoretické části popisujeme anatomii a patologii orofaciální oblasti, léčbu ortognátních vad čelisti a zobrazovací metody, které se využívají k odhalení anomálií. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, který je zpracován formou kazuistik. Na pěti kazuistikách, které jsme vybrali, se snažíme splnit zadané cíle a zodpovědět výzkumné otázky.
Abstract in different language: The bachelor thesis of diagnosticion and treatment of orthognathic jaw defects consits of two parts. In theoretical part we describes anatomy and patology orofacial region treatment jaws defects and imaging methods which are used to detect an anomaly. The practical part contains quality research which is processed on the case histories. On the five of the case histories we chose we try to meet specified targets and answer the research question.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFView/Open
Rezabkova VP.pdfPosudek vedoucího práce847,85 kBAdobe PDFView/Open
Rezabkova OP.pdfPosudek oponenta práce949,38 kBAdobe PDFView/Open
Rezabkova.pdfPrůběh obhajoby práce397,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.