Title: Role radiologického asistenta při dodržování zásad radiační ochrany při práci se zdroji ionizujícího záření
Other Titles: Role of radiographer in radiation protection during work with sources of ionizing radiation
Authors: Brandová, Tereza
Advisor: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Referee: Pistulková Alena, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27283
Keywords: radiologický asistent;radiační ochrana;ionizující záření
Keywords in different language: radiographer;radiation protection;ionizing radiation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá radiační ochranou v kombinaci s prací se zdroji ionizujícího záření v lékařských zařízeních. V teoretické části jsou popsány druhy ionizujícího záření, základní jednotky a specifika radiační ochrany na oddělení radiodiagnostiky, radiační onkologie a nukleární medicíny. V praktické části jsou zpracovány dotazníky vyplněné radiologickými asistenty. Dotazníky mapují přístup radiologických asistentů k radiační ochraně.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with radiation protection and work with ionizing radiation in medical sphere. In theoretical part there is described ionizing radiation, basic units of ionizing radiation and specifics of radiation protection ond radiodiagnostic, oncologic and nuclear medicine department. In practical part there are responds of radiographers to questionnaires. Questionnaires are giving us informations about radiation protection and radiographers attitude during work with it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brandova.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Brandova OP.pdfPosudek oponenta práce824,6 kBAdobe PDFView/Open
Brandova VP.pdfPosudek vedoucího práce847,01 kBAdobe PDFView/Open
Brandova_0.pdfPrůběh obhajoby práce401,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.