Title: CT angiografie tepen
Other Titles: CT angiography arteries
Authors: Urban, Michal
Advisor: Kott Otto, MUDr. CSc.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27294
Keywords: výpočetní tomografie;angiografie;kontrastní látka;gantry;tepny;denzita;dolní končetiny
Keywords in different language: computed tomography;angiography;contrast agent;gantry;arteries;density;lower limbs
Abstract: Příjmení a jméno: Michal Urban Katedra: Katedra záchranářství a technických oborů Název práce: CT angiografie tepen Vedoucí práce: MUDr. Otto Kott, CSc. Počet stran číslované: 31 Počet stran nečíslované (tabulky, grafy): 17 Počet příloh: 1 Počet titulů použité literatury: 21
Abstract in different language: Surname and name: Michal Urban Department: Department of rescue and technical fields Title of thesis: CT angiography arteries Consultant: MUDr. Otto Kott, CSc. Number of pages numbered: 31 Number of pages unnumbered (tables, graphs): 17 Number of appendices: 1 Number of literature items used: 21
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_8.3.2017 pdf.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Urban VP.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Urban OP.pdfPosudek oponenta práce926,07 kBAdobe PDFView/Open
Urban.pdfPrůběh obhajoby práce399,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.