Title: Zobrazovací metody ve veterinární praxi
Other Titles: Imaging Methods in Veterinary Medicine
Authors: Urbanová, Lenka
Advisor: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Referee: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27295
Keywords: veterinární medicína;radiodiagnostika;výpočetní tomografie;magnetická rezonance;konvenční radiologie
Keywords in different language: veterinary medicine;computed tomography;magnetic resonance;radiodiagnostic;convetional radiodiagnostic
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Zobrazovací metody ve veterinární praxi se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zabýváme vybranými částmi z veterinární anatomie malých zvířat. Dále se v teoretické části zabýváme popisem vybraných radiodiagnostických metod - konvenční radiodiagnostikou, výpočetní tomografií, magnetickou rezonancí. Praktická část představuje kvalitativní výzkum formou kazuistik, na jejichž základě je následně vyhodnocen přínos zobrazovacích metod ve veterinární medicíně.
Abstract in different language: This bachelor´s work titled Imaging Methods in Veterinary Medicine is comprised of two parts theoretical and practical. The theoretical part deals with chosen parts of veterinary anatomy of small animals and with the description of chosen radiodiagnostic methods - conventional radiodiagnostic, computed tomography and magnetic resonance. The practical part presents qualitative research in the form of case interpretation which is used as the basis for the assessment of the contribution of displaying methods in veterinary medicine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Urbanova.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Urbanova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Urbanova OP.pdfPosudek oponenta práce867,07 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova.pdfPrůběh obhajoby práce392,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.