Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZikmundová Květuše, MUDr. CSc.
dc.contributor.authorČesalová, Pavla
dc.contributor.refereeKott Josef, Prof. Ing. DrSc.
dc.date.accepted2017-6-15
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:47Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:02:47Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-22
dc.identifier69059
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27297
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na životní styl dětí a mládeže a možnosti jeho ovlivnění. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy. V praktické části jsou prezentovány výsledky anonymního dotazníkového šetření. Dotazovány byly děti ve věku 12 až 15 let (n = 100). Druhou sledovanou skupinou byla mládež ve věku od 16 do 19 let (n = 100). Cílem šetření bylo zjistit důležité ukazatele životního stylu obou skupin.cs
dc.format65 s. (71 316 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectživotní stylcs
dc.subjectdětics
dc.subjectmládežcs
dc.subjectstravovánícs
dc.subjectpohybcs
dc.subjectnávykové látkycs
dc.titleŽivotní styl dětí a mládeže, možnosti ovlivněnícs
dc.title.alternativeThe lifestyle of children and teenagers, possibilities of influencingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programVeřejné zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe barchelor thesis is concentrated on the lifestyle of children and teenagers and possibilitties of its influencing. In theoretical part there is an explanation of basic terms. In practical part there are presented results of anonymous questionnaire inquiry. Respondents were children at the age of 12 to 15 years old (n = 100). The second followed group they were teenagers at the age of 16 to 19 years old (n = 100). The target of this research was to find out important indicators of the lifestyle of both groups.en
dc.subject.translatedlifestyleen
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translatedteenagersen
dc.subject.translatednutritionen
dc.subject.translatedmovementen
dc.subject.translatedaddictive substancesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Cesalova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Cesalova VP.pdfPosudek vedoucího práce948,11 kBAdobe PDFView/Open
Cesalova OP.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Cesalova.pdfPrůběh obhajoby práce392,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.