Title: Připravenost a reakce na krizové situace
Other Titles: Preparedness and response to crisis situations
Authors: Fialová, Tereza
Advisor: Kott Otto, MUDr. CSc.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27298
Keywords: terorismus;ochrana obyvatel;protiteroristická politika;hrozba;teroristický útok
Keywords in different language: terrorism;protection of inhabitants;counter-terrorism policy;threat;terrorist attack
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou terorismu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části se práce zaměřuje na pojem terorismus, jeho druhy a formy. Dále zmiňuje problematiku terorismu v ČR a více se zaměřuje na protiteroristickou politiku ČR. Praktická část obsahuje zhodnocení výsledků dotazníkového šetření určeného pro veřejnost. Dotazník je zaměřen na informovanost veřejnosti o této problematice. Výsledky práce jsou zpracovány v přehledných tabulkách a grafech. Přílohy jsou součástí práce.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of terrorism. The work consists of two main parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on the concept of terrorism, its types and forms. Also mentions the issue of terrorism in the Czech Republic and focuses on the counter-terrorism policy of the Czech Republic. The practical part contains an evaluation of the survey results. The survey was meant for public. The questionnaire is aimed at informing the public about this issue. The results are processed in well-arranged tables and graphs. Appendices are part of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Fialova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Fialova OP.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Fialova.pdfPrůběh obhajoby práce387 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.