Title: Závislost dětí na počítači
Other Titles: Children addicted to computer
Authors: Hakl, Marcel
Advisor: Zikmundová Květuše, MUDr. CSc.
Referee: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27299
Keywords: počítačové hry;sociální sítě;kyberšikana;netolismus;internetové chování
Keywords in different language: computer games;social networks;cyberbullying;netholism;internet behaviour
Abstract: Tato práce pojednává o závislostním chování na počítači u dětí druhého stupně základní školy ve věkovém rozpětí 11 až 15 let. Popisuje nejznámější sociální sítě, druhy počítačových her a zabývá se kyberšikanou. Dále prezentuje modely dysfunkčního závislostního chování.
Abstract in different language: This thesis is focused on addictive behaviour to computer games of children in age between 11 and 15. It includes a description of most known social networks and computer games and it addresses cyberbullying. It also presents models of dysfunctional internet behaviour.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINALBPHAKLTISK.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Hakl VP.pdfPosudek vedoucího práce989,41 kBAdobe PDFView/Open
Hakl OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Hakl.pdfPrůběh obhajoby práce390,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.