Název: Zdravý životní styl studentů ZČU
Další názvy: Healthy lifestyle of West Bohemia University students
Autoři: Hrušková, Mirka
Vedoucí práce/školitel: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Oponent: Mauritzová Ilona, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27310
Klíčová slova: životní styl;zdraví;výživa;pohybová aktivita;spánek
Klíčová slova v dalším jazyce: lifestyle;health;nutrition;physical aktivity;sleep
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je "Zdravý životní styl studentů ZČU". Práce je dělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části bakalářské práce je popsána definice zdraví, zdravého životního stylu, výživových doporučení a vliv pitného režimu, pohybu, stresu a návykových látek na organismus člověka. V praktické části jsou prezentovány výsledky anonymního dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili vybraní studenti z Fakulty zdravotnických studií a Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the thesis is "Healthy lifestyle of West Bohemia University students". The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the definition of health, healthy lifestyles, dietary recommendations and affect drinking regime, exercise, stress, and addictive substances on the human organism. The practical part presents the results of an anonymous questionnaire, which was attended by selected students from the Faculty of Health Studies and the Faculty of Education University of West Bohemia in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Hruskova.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruskova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruskova OP.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruskova.pdfPrůběh obhajoby práce396,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27310

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.