Title: Problematika klíšťových onemocnění
Other Titles: Problems of Tick-Borne Diseases
Authors: Khodlová, Martina
Advisor: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27618
Keywords: infekce;klíště;klíšťová encefalitida;lymeská borelióza;očkování;prevence
Keywords in different language: infection;tick;tickoborne encefalitis;lyme disease;vaccination;prevention
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na onemocnění, která klíšťata přenášejí a s nimi související problémy.Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje kapitoly o parazitech, taxonomii klíšťat a klíšťatech samotných. Dále popisuji nemoci, která klíšťata přenášejí. Zmiňuji také roli zdravotní sestry, zvláště v oblasti prevence, jež může v ordinacích edukovat pacienty o vhodně zvolené prevenci. Závěr této části patří dalším možnostem prevence. Praktická část je zaměřena na znalosti klíšťových onemocnění široké veřejnosti. Na základě dotazníkového šetření byla vytvořena informační brožura.
Abstract in different language: My thesis is aimed at tick-borne diseases that and problems that releated to them. The work is structured into theoretical and practical parts. The theoretical part resumes chapters about parasites, ticks taxonomy and ticks solely. I mention the role of nurse especially her role in the sphere of prevention. A nurse can instruct the patients about suitable prevention. In conclusion of the theoretical part I deal about potentialities of prevention. The practical part is aimed at public´s knowledge about tick-borne diseases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martina_Khodlova.pdfPlný text práce3,76 MBAdobe PDFView/Open
KHODLOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
KHODLOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
KHODLOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce818,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.