Title: Kvalita života pacienta s těžkým syndromem spánkové apnoe
Other Titles: The quality of life of a patient with serious sleep apnea syndrome
Authors: Petráková, Simona
Advisor: Slouka David, MUDr. Ph.D.
Referee: Pavelec Václav, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27619
Keywords: kvalita života;obstrukční spánková apnoe;polysomnografie;poruchy spánku;ronchopatie;spánek;spánková apnoe
Keywords in different language: quality of life;obstructive sleep apnoea;polysomnography;sleep disorders;snoring;sleep;sleep apnoea
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života pacienta s těžkým syndromem spánkové apnoe. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje základní informace o kvalitě života a jsou zde zařazeny i kapitoly o anatomii dýchacích cest a spánku, kde je zmíněno, jak spánek probíhá a jaký má pro člověka význam. Nejobsáhlejší kapitola je o obstrukční spánkové apnoi. Praktická část zahrnuje výsledky výzkumného šetření.Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jaká je kvalita života pacientů s těžkým snydromem spánkové apnoe a vytvoření návrhu informační brožury pro tyto pacienty.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of the quality od life of patience with serious sleep apnoea syndrome. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part desribes essential information about the quality of life and also includes chapters about the anatomy of respiratory tract and sleep where it is mentioned how sleep progresses and of what importance for humans it is. The most extensive chapter covers obstrictive sleep apnoea. The practical part includes the results of the research. The main aim of the thesis is to find out what the quality of life of patients with serious sleep apnoea syndrome is and work out a draft of a an information booklet for them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Simona_Petrakova.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
PETRAKOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
PETRAKOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
PETRAKOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce826,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.