Title: Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou
Other Titles: The specifics of nursing care of patients with amyotrophic lateral sclerosis
Authors: Hrkalová, Andrea
Advisor: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27624
Keywords: amyotrofická laterální skleróza;nemoc motoneuronu;progresivní neurodegenerativní onemocnění.
Keywords in different language: amyotrophic lateral sclerosis;motor neurone disease;progressive neurodegenerative disease.
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice amyotrofické laterální sklerózy (ALS). Práce shrnuje základní informace o problematice ALS s užším zaměřením na problematiku poskytování specifické ošetřovatelské péče. V rámci praktické části jsou zpracovány získané údaje pomocí základních statistických metod a regresní analýzy.
Abstract in different language: The diplomant thesis deals with (focuses on) the issue amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The thesis summarizes basic information about ALS with a narrower focus on the issue by providing specific nursing care. The practical part focused on analysis of the collected data using basic statistical methods and regression analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrkalova_Amyotroficka_lateralni_skleroza.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
HRKALOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
HRKALOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
HRKALOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce876,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.