Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBejvančická Petra, PhDr.
dc.contributor.authorLískovcová, Jana
dc.contributor.refereeRatislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-27
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:23Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:04:23Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-30
dc.identifier72998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27628
dc.description.abstractDiplomová práce na téma "Management bolesti u pacientů po ortopedické operaci", je zaměřena na sledování managementu bolesti u pacientů během prvních 24 hodin po totální endoprotéze kolenního a kyčelního kloubu a zkoumá vliv vybraných faktorů na intenzitu bolesti a spotřebu opioidních a neopioidních analgetik po ortopedické operaci. Byla použita data ze zdravotnické dokumentace pacientů na JIP Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Teoretická část práce se věnuje bolesti, anestezii a ortopedické perioperační péči. V praktické části bylo snahou najít souvislost mezi druhem podávaného opioidního analgetika a způsobem jeho podání a intenzitou bolesti, a zda typ anestezie užité při operačním výkonu a chronické užívání analgetik před operací souvisí se spotřebou podaných opioidních a neopioidních analgetik během prvních 24 hodin po operaci. Výsledky ukazují, že neexistuje souvislost mezi vybranými faktory a intenzitou bolesti ani celkovou spotřebou analgetik.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=72998-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbolestcs
dc.subjectmanagement bolestics
dc.subjectortopedická operacecs
dc.subjectpooperační bolestcs
dc.titleManagement bolesti u pacientů po ortopedické operacics
dc.title.alternativeManagement of pain at patients after orthopedic surgeryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis on "Management of pain at patients after the Orthopedic Surgery" is focused on monitoring the management of pain in patients during first 24 hours after total knee and hip replacement surgery and examines the impact of selected factors on a pain intensity and consumption of opioid and non-opioid analgesics after the orthopedic surgery. It was used patients medical documentation data of Orthopedic and Traumatology Clinic of the locomotor system - Intensive Care Unit. The theoretical part deals with the pain, anesthesia and orthopedic perioperative care. In the practical part I tried to find a connection between the type of administred opioid analgesic, the way of its administration and pain intensity and whether the anesthesia type used during the surgery and chronic use of analgesics before surgery is associated with consumption of administred opioid and non-opioid analgesics during first 24 hours after the surgery. The results show up there is no connection between selected factors and pain intensity or the total analgesics consumption.en
dc.subject.translatedpainen
dc.subject.translatedmanagement of painen
dc.subject.translatedorthopedic surgeryen
dc.subject.translatedpostoperative painen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liskovcova Jana- Management bolesti u pacientu po ortopedicke operaci.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
LISKOVCOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
LISKOVCOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
LISKOVCOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce833,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.