Title: Kvalita života pacienta s Marfanovým syndromem
Other Titles: Quality of Life in patients with Marfan syndrome
Authors: Martinková, Kateřina
Advisor: Škorpil Jiří, MUDr. Ph.D.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27629
Keywords: marfanův syndrom;seiqol;whoqol;bref
Keywords in different language: marfan syndrome;seiqol;whoqol;bref
Abstract: Předmětem diplomové práce je kvalita života nemocných s Marfanovým syndromem (MFS). V teoretické části se zabývám historií MFS, incidencí, dědičností, etiologií, klinickým obrazem, diagnostikou, léčbou, prognózou, známými osobnostmi s MFS, problematikou těhotenství, správnou životosprávou a režimovými opatřeními a kvalitou života nemocných. V praktické části jsem prováděla kvalitativní šetření, zpracovala a vyhodnotila výsledky z 3 rozhovoru, které jsem doplnila o dotazníkové šetřením standardizovaným formulářem SEIQol, který je určený pro zjištění kvality života nemocného. Šetření probíhalo od července 2016 do února 2017.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the life quality of the patients with Marfan syndrome (MFS). The theoretical part deals with the history of MFS, incidence, inheritance, etiology, clinical presentation, diagnosis, treatment, prognosis, celebrities with MFS, the pregnancy matter, healthy lifestyle and regime measures and the quality of patients life. In the practical part, I made a qualitative survey and assess of the results of the three interviews, which I completed with a standardized questionnaire survey form SEIQoL. Questionnaire survey from SEIQoL is designed to determine the quality of life of the patient. The survey was conducted from July 2016 to make February 2017.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Kvalita_zivota_pacienta_s_MFS.pdfPlný text práce720,27 kBAdobe PDFView/Open
MARTINKOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
MARTINKOVA O.pdfPosudek oponenta práce942,55 kBAdobe PDFView/Open
MARTINKOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce808,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.