Title: Optimální nastavení procesů manipulace s biologickýcm materiálem v práci všeobecné sestry
Other Titles: Manipulation with biological material in nursing practice: Process optimization
Authors: Ulčová, Martina
Advisor: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27631
Keywords: biologický materiál;všeobecná sestra;manipulace;sběr;uchovávání;transport
Keywords in different language: biological material;nursing;manipulation;sampling;storage;transport
Abstract: Práce se zabývá problematikou manipulace s biologickým materiálem v práci všeobecné sestry. Jedná se především o manipulaci se vzorky biologického materiálu určeného k laboratorní diagnostice, zahrnující odebírání, skladování a transport vzorků do laboratoře. Práce se okrajově zabývá také manipulací s kontaminovaným materiálem tak, aby se zamezilo přenosu nozokomiálních, či profesionálních nákaz. Praktická část se pomocí dotazníku určeného všeobecným sestrám zaměřuje na nejčastější problémy vyskytující se při manipulaci s biologickým materiálem, používání ochranných osobních pracovních pomůcek a využívání laboratorních příruček. Dále se také zabývá poraněními kontaminovaným ostrým předmětem.
Abstract in different language: The thesis focuses on the manipulation with a biological material in nursing practice. The most discussed issue is the problem of the manipulation with samples of the biological material for laboratory diagnostics, which includes sampling, storage and transport of the material to the laboratory. The thesis briefly discusses the manipulation with the contaminated material in order to avoid nosocomial and professional infections. The practical part is focused on the most frequent problems concerning the manipulation with the biological material, the use of personal protective equipment and the use of laboratory handbooks, with help of a questionnaire for nurses. The thesis also discusses injuries caused by contaminated needles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_ulcova.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
ULCOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
ULCOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
ULCOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce872,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.