Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKott Otto, MUDr. CSc.
dc.contributor.authorRaisová, Jiřina
dc.contributor.refereeKrocová Jitka, PhDr. Mgr.
dc.date.accepted2017-6-26
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:24Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:04:24Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-28
dc.identifier73003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27633-
dc.description.abstractDiplomová práce na téma "Život pacientů s Crohnovou chorobou" se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá charakteristikou Crohnovy choroby, příznaky, diagnostikou, léčbou a onemocněním z pohledu psychosomatiky. V další kapitole je rozebrána problematika stresu, jeho mechanismy a vliv na lidský organismus, především na gastrointestinální trakt. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na prezentaci kvantitativního výzkumného šetření. Praktická část je zpracována pomocí dotazníku, složeného ze dvou částí. V první části se zabývá úrovní aktivity onemocnění, v druhé je zjišťována úroveň stresu respondentů. Toto šetření probíhalo po dobu tří měsíců u 53 respondentů. Dotazníky byly respondentům předkládány jedenkrát měsíčně. V práci bylo zjištěno, že úroveň stresu souvisí s úrovní aktivity onemocnění, přesněji pokud se zvyšuje stres, zvyšuje se i aktivita onemocnění.cs
dc.format92
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectcrohnova chorobacs
dc.subjectidiopatické střevní zánětycs
dc.subjectpsychosomatické lékařstvícs
dc.subjectpsychosomatické nemocics
dc.subjectstrescs
dc.titleŽivot pacientů s Crohnovou choroboucs
dc.title.alternativeLifetime of crohn's disease patientsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programOšetřovatelství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe Master thesis "Lifetime of Cron's disease patients" is compoused in theoretical part and practical part. In theoretical part is medical definition of Cron's disease, symptoms, diagnosis and treatment of disease from the psychosomatic perspective. Next part is about issue of stress, mechanism of stress and impact of stress on human body, especially on gastrointestinal tract. The practical part is focused on the presenatation of quantitative research. This part is processed by using questionnaire with two parts. The first one is about level of disease aktivity and the second one is about the stress level of respondents. This survey was conducting for three months and fifty three respondents was participating. The questionnares was filled by respodnets once a month. In this work it was found that the stress level related to the level of disease activity, specifically when the stress increases, it increases the aktivity of the dinase.en
dc.subject.translatedchrohns diseaseen
dc.subject.translatedinflammatory bowel diseasesen
dc.subject.translatedpsychosomatic medicineen
dc.subject.translatedpsychophysiological disordersen
dc.subject.translatedstressen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raisova Jirina - diplomova prace.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
RAISOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
RAISOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
RAISOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce873,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.