Title: Zdravotnicky významné gram pozitivní koky
Other Titles: Medically important Gram-positive cocci
Authors: Ondříčková, Barbora
Advisor: Amlerová Jana, MUDr.
Referee: Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27841
Keywords: staphylococcus;streptococcus;enterococcus;patogenita;diagnostika
Keywords in different language: staphylococcus;streptococcus;enterococcus;pathogenicity;diagnostics
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zdravotnicky významnými gram pozitivními koky rodu Staphylococcus, Streptococcus a Enterococcus. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje informace o významných druzích stafylokoků, streptokoků a enterokoků. Zabývá se jejich charakteristikou a popisuje jejich patogenitu a mikrobiologickou diagnostiku. Praktická část je zaměřená na výskyt jednotlivých druhů gram pozitivních koků ve Fakultní nemocnici v Plzni v listopadu 2016.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with medically significant gram positive cocci genus Staphylococcus, Streptococcus and Enterococcus. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical one summarizes information about important species from Staphylococcus, Streptococcus and Enterococcus family. It deals with their characteristics and describes their pathogenicity and microbiological diagnostics. Practical part is focused on the distribution of individual gram positive cocci species at the University Hospital of Pilsen in November 2016.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Ondrickova.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce414,86 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce356 kBAdobe PDFView/Open
Ondrickova.pdfPrůběh obhajoby práce109,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.