Title: Stanovení subpopulací B-lymfocytů u pacientů s CVID
Other Titles: Determination of B-lymphocyte subpopulations in patients with CVID
Authors: Pilátová, Eliška
Advisor: Vlas Tomáš, Ing.
Referee: Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27842
Keywords: imunodeficience cvid - průtoková cytometrie - b-lymfocyty
Keywords in different language: imunodeficiency cvid flow cytometry b-lymphocytes
Abstract: Práce se věnuje popisu B-lymfocytů a jejich funkci v imunitním systému. Popisuje vrozenou poruchu imunity běžnou variabilní imunodeficienci, její klinické projevy, možnosti diagnostiky a systémy klasifikace. Pomocí mnohobarevné průtokové cytometrie byly stanoveny subpopulace B-lymfocytů u dětí a dospělých s tímto onemocněním.
Abstract in different language: The thesis is devoted to the description of B-cells and their function in the immune system. It describes the humoral innate immune disorder common variable immunodeficiency, its clinical manifestations, methods of diagnosis and classification. Subpopulations of B-cells in children and adults with this disease were measured multicolor flow cytometry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PilatovaEliska_BC.pdfPlný text práce586,79 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce304,52 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce356,36 kBAdobe PDFView/Open
Pilatova.pdfPrůběh obhajoby práce113,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.