Title: Finanční analýza 2011-2015 vybraného podniku
Other Titles: Financial Analysis 2011-2015 of a selected company
Authors: Cízlerová, Josefína
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28068
Keywords: finanční analýza;účetní výkazy;bilanční pravidla;metody;absolutní ukazatele;rozdílové ukazatele;poměrové ukazatele;souhrnné ukazatele;bonitní modely;bankrotní modely
Keywords in different language: financial analysis;financial statements;balance rules;methods;absolute indicators;differential indicators;ratio indicators;summary indicators of financial performance;credibility models;bankruptcy models
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a její aplikací na konkrétní podnik. Cíl této práce je zhodnocení finanční situace tohoto podniku během let 2011-2015. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje účetní výkazy, metody a ukazatele, které finanční analýza používá a které jsou v praktické části aplikovány na konkrétní podnik. Na závěr této práce je zhodnocena finanční situace podniku a představeny návrhy na zlepšení.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the financial analysis and its application to the chosen company. The aim of this thesis is the evaluation of the financial situation of this company during the years 2011-2015. The work consists of two parts theoretical and practical. The theoretical part describes the financial statements, method and indicators of financial analysis that are applied on the chosen company in the practical part of this thesis. In conclusion of this thesis the results of the financial analysis are evaluated. In addition, there are suggestions for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelorarbeit_Cizlerova_Josefina.PDFPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Cizlerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Cizlerova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
BP_Cizlerova.PDFPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.