Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and it's plan
Authors: Flaška, Petr
Advisor: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28090
Keywords: projektový management;projekt;plán projektu;časový plán;wbs
Keywords in different language: project management;project;project plan;project sheduling;wbs
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření plánu reálného projektu v konkrétní společnosti pomocí metod a technik projektového managementu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je definován projektový management, projekt a další základní pojmy, dále projektové plánování a jednotlivé plány projektu. Z teoretické části vychází praktická část. V praktické části je popsána společnost, která projekt vytváří, i samotný projekt Multižánrový festival Otevřeno 2017. Nechybí analýza účastníků projektu a v rámci předprojektové studie byla vytvořena SWOT analýza. V praktické části dále figuruje definice projektu, logický rámec, organizační struktura projektového týmu a jednotlivé plány projektu představující plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů a nákladů, plán komunikace, plán kvality, plán řízení rizik a plán obchodní činnosti. Závěrem je bakalářská práce shrnuta a je zhodnocen její přínos.
Abstract in different language: This bachelor thesis in focused on creation plan of real project in specific company based on project management techniques and methods. Bachelor thesis is devided into theoretical part and practical part. Project management, project itself and other basic terms are defined in in theoretical part, project planing and individual project plans then. Practical part is based on theretical part. The project Multžánrový festival Otevřeno 2017 and the company, which creates the project, is described in practical part. Analysis of participation members of the project is included and SWOT analysis is figuring in pre-project studies part. The project definition, logical frame matrix, organizational structure of project team and individual project plans in form of project structure, project scheduling, source and costs plan, communication plan, quality plan, risk management plan and business plan are part of practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Projekt a jeho plan_Flaska.pdfPlný text práce9,31 MBAdobe PDFView/Open
BP_Flaska_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
BP_Flaska_OP.PDFPosudek oponenta práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
BP_Flaska.PDFPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.