Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Kašová, Kateřina
Advisor: Sova Martinovský Václav, Ing.
Referee: Svoboda Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28093
Keywords: projektové řízení;projekt;plán;formula student
Keywords in different language: project management;project;plan;formula student
Abstract: Předložená práce je zaměřena na projektové řízení. Hlavním cílem této práce je aplikovat pojmy projektového řízení z teoretické části na projekt realizovaný v praxi. Popisovaný projekt nese název Formula Student 2017 a je realizovaný na Západočeské univerzitě v Plzni. Cílem projektu je sestavit tým ze studentů dané univerzity, postavit vůz formulové typu dle pravidel organizace SAE a s vozem absolvovat alespoň jeden mezinárodní závod. Vzhledem k rozsahu tohoto projektu je práce vytvořena za účelem efektivního řízení jednotlivých aktivit v projektu. Výsledkem práce je navržený logický rámec a plán projektu (plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů, plán nákladů, plán komunikace a plán řízení rizik včetně analýzy rizik s návrhem jejich ošetření). Tyto výstupy poskytují ucelený náhled na projekt Formula Student a jsou využívány k jeho plánování, organizaci a řízení.
Abstract in different language: Subject of this thesis is a project management. Main target is to apply project management theory on an already realised project. The described project is Formula Student 2017, realised at the University of West Bohemia. The aim of the project is to create a team comprised of the university students, build a formula-like racing car based on the rules of the SAE organisation and to compete in at least one international racing event. Due to the extent of the project, this thesis has been written to effectively manage certain aspects and activities of the project. The main output is a theoretical and logical framework and a project design (the extension of the project, its schedule, resources design, costs extension, communication plan and a crisis management framework including the crisis analysis and a possible solution). These outputs allow us to get a complex view of the Formula Student project and are used for the organising, scheduling and managing the whole project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Katerina_Kasova.pdfPlný text práce3,56 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kasova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kasova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kasova.PDFPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.