Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJermář Milan, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKutková, Johana
dc.contributor.refereePavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:38Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:06:38Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71816
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28097
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje projektovému managementu se zaměřením na komunikaci v projektu. V teoretické části jsou představeny pojmy týkající se projektového managementu, řízení projektového týmu, zainteresovaných stran a komunikace v rámci projektového týmu. V praktické části práce charakterizuje společnost Janiga Labs s.r.o. a analyzuje její přístup k projektovému řízení. Pro splnění cíle práce byly vybrány dva projekty realizované touto společností, u nichž byla provedena analýza komunikace. U jednoho z projektů pak bylo zhotoveno dotazníkové šetření vedení porad. Na základě získaných závěrů byla navržena opatření.cs
dc.format70 s. (124 626 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.subjectprojektový týmcs
dc.subjectporadacs
dc.subjectkomunikacecs
dc.titleKomunikace v projektovém týmucs
dc.title.alternativeCommunication in project teamen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the project management focused on the communication in project. The theoretical part presents the terms of project management, managing of a project team, involved parties and the communication within the project team. The practical part characterizes the company Janiga Labs s.r.o. and analyzes its approach towards the project management. Two projects of the company whose communication was analyzed were chosen to achieve the aim of the thesis. Conducted survey of the meetings was done for one of the projects. Based on the gained conclusions the following measures.en
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedproject teamen
dc.subject.translatedteam meetingen
dc.subject.translatedcommunicationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Johana_Kutkova 2017.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kutkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kutkova_OP.PDFPosudek oponenta práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kutkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.