Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Kurzová, Michaela
Advisor: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Sova Martinovský Václav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28098
Keywords: projekt;plánování projektu;wbs;logický rámec;časové plánování;plán řízení rizik;plán komunikace;plánování nákladů
Keywords in different language: project;project manafement;work breakfown structure;logical framework approach;project time management;project risk management;project communications management;project cost management
Abstract: Předmětem bakalářské práce je zpracování projektu na opravu čerpadla a vytvoření projektových plánů. V první části práce je popsána teoretická část projektového plánování, kde jsou vysvětleny jednotlivé teoretické pojmy a postupy. V druhé části práce jsou teoretické znalosti uplatněny na konkrétním příkladu a jsou sestaveny jednotlivé plány pro projekt dle technik a zásad pro řízení projektů. Po praktické části v neposlední řadě následuje zhodnocení projektu.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor thesis is making individual project and defining project management related concepts. The project is focused on the pump reconstruction. The first part describes theoretical background of project planning which explains established norms, methods and processes. The second part of this thesis brings the information into practice and shows the inputs and outputs, as well as tools and techniques used in managing projects. Practice part is followed by the evaluation of the whole project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kurzova_ K15B0457P.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kurzova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kurzova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kurzova.PDFPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.