Title: Řízení rizik projektu
Other Titles: Project risk management
Authors: Lamplová, Barbora
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28099
Keywords: projekt;riziko;projektový management;řízení rizik projektu
Keywords in different language: project;risk;project management;project risk management
Abstract: Tato bakalářská práce by měla seznámit čtenáře s řízením rizik projektu "Modernizace ČOV Ploskovice". Nejprve jsou čtenáři seznámeni s pojmy projektového managementu a řízením rizik v projektu z teoretického hlediska a poté z hlediska praktického. První část práce je zaměřena na teoretické pojmy projektového managementu projekt, cíl projektu a životní cyklus projektu. Druhou částí je část praktická, která je zaměřena na konkrétní projekt "Modernizace ČOV Ploskovice". Nejdůležitější částí celé bakalářské práce je identifikace rizik, jejich analýza a následné navržení ošetření rizik u zmíněného projektu, jejímž výstupem je registr rizik.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis should introduce readers to the risk management of the project "Modernizace ČOV Ploskovice". First are readers introduced with the terms of project management and project risk management from a theoretical perspective and then from a practical perspective. The first part is focused on theoretical terms of project management project, project goal and project life cycle. The second part is practical, which is focused on the project "Modernizace ČOV Ploskovice". The most important of the whole Bachelor Thesis is risk identification, analysis and following proposal of treatments risks in the above mentioned project, the output of which is the risk register.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lamplova_BP.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_Lamplova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
BP_Lamplova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
BP_Lamplova.PDFPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.