Title: Řízení kvality projektu
Other Titles: Project Quality Management
Authors: Vokrouhlíková, Vendula
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28103
Keywords: řízení kvality projektu;projekt;kvalita;metody a nástroje zajištění kvality
Keywords in different language: project quality management;project;quality;methods and tools for quality assurance
Abstract: Tématem bakalářské práce je Řízení kvality projektu. Cílem práce je charakterizovat základní pojmy řízení kvality a získané znalosti ukázat na konkrétním projektu společnosti ICE Industrial Services a. s., podnikající v oboru automatizace. Teoretická část je zaměřena na definici projektu a následně na téma řízení kvality projektu a jeho produktu. Mezi nejdůležitější pojmy v oboru řízení kvality patří metody a nástroje, využívané při kontrole a zajištění kvality projektu. V praktické části je popsáno, jaké kontroly během projektu byly provedeny, aby jeho kvalita byla zajištěna. V závěru práce je shrnuto zhodnocení procesu řízení kvality projektu a jeho produktu.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis is Project Quality Management. The goal of the thesis is to characterize the basic concepts of quality management and to show acquired knowledge on a specific project of ICE Industrial Services a. s. The theoretical part focuses on the definition of the project and on the Project Quality Management and project's product quality. The most important concepts in the field of quality management include methods and tools used to control and assurance project quality. In the practical part, there is described what controls were made during the project to assure its quality. At the end of the thesis there is summarized the evaluation of the quality management process of the project and its product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vokrouhlikova_K15B0045P.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vokrouhlikova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vokrouhlikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vokrouhlikova.PDFPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.