Title: Těhotenství a porod v současné Alexandrii: zdravotní a sociální rozměr
Other Titles: Pregnancy and childbirth in contemporary Alexandria: health and social aspect
Authors: Kaplanová, Petra
Advisor: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28456
Keywords: prenatální péče;těhotenství;porod;porodnost;alexandrie;egypt;sociální péče;plánované rodičovství;antikoncepce;léčba neplodnosti;adopce
Keywords in different language: prenatal care;pregnancy;childbirth;birth rate;alexandria;egypt;social care;planned parenthood;use of contraception;infertility treatment;adoption
Abstract: Tématem diplomové práce je průběh těhotenství a porodu v současné egyptské Alexandrii. Je založena především na vlastním terénním kvalitativním výzkumu, ale zároveň i na sekundární literatuře. Vybranou cílovou skupinou byly ženy, mladé i staršího věku, které mají zkušenosti s průběhem těhotenství, s porodem a s mateřstvím a jsou ze střední a vyšší vzdělané vrstvy městské populace. Autorka se zaměřuje také na témata jako jsou používání antikoncepčních metod, metod plánovaného rodičovství nebo řešení léčby neplodnosti u egyptských párů. Práce je doplněna o rozhovory s respondenty a také o rozhovory s místními lékaři, porodníky a gynekology. K diplomové práci jsou přiloženy fotografie a ukázky například rodného listu či očkovacího listu dítěte.
Abstract in different language: The diploma thesis is based on a qualitative research which deals with the process of pregnancy, childbirth and care for a mother and a child in contemporary Alexandria. This research was conducted between educated women from the middle to upper class who have already an experience with pregnancy, childbirth and motherhood. Other topics the thesis is focusing on are for example the use of contraceptive methods, family planning methods or the infertility treatment possibilities. The thesis is focused not only on the social aspect, but also on the medical side of this period of time. A very important part of the thesis are interviews with local doctors, obstetricians and gynecologists. Also very interesting documents are attached to the thesis such as photographs, a birth certificate or a vaccination sheet for the child.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaplanova - Diplomova prace .pdfPlný text práce5,56 MBAdobe PDFView/Open
V-Kaplanova.pdfPosudek vedoucího práce193,04 kBAdobe PDFView/Open
O-Kaplanova.PDFPosudek oponenta práce164,58 kBAdobe PDFView/Open
Kaplanova.PDFPrůběh obhajoby práce80,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.