Title: Sociální integrace Arabů v současných Teplicích a problémy s ní spojené
Other Titles: Social integration of Arabs in the contemporary city of Teplice and its problems
Authors: Kostková, Pavla
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28458
Keywords: migrace do čr;integrace;teplice;arabové;imigranti;arabsko-muslimská komunita;problémy integrace
Keywords in different language: migration to cr;integration;teplice city;arabs;imigrants;arabic-muslim comunity;problems in process of integration
Abstract: Práce pojednává o situaci v oblasti migrace a integrace na území České republiky. Pomocí terénního výzkumu zkoumá problémy provázející proces integrace arabských imigrantů v Teplicích. Seznamuje s názory a postoji zástupců "arabsko-muslimské komunity" v Teplicích a zástupců lokálních českých úřadů zabývajících se danou problematikou.
Abstract in different language: This thesis is focused on a situation of migration and integration in the Czech republic. By using qualitative research methods, the thesis is investigating the nature of problems which go along with the process of integration of imigrants from arabic countries in Teplice city. It informs about opinions and attitudes of representatives of "arabic-muslim comunity" in Teplice city and also of representatives of local czech offices dealing with this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PK - DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Kostkova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce163,51 kBAdobe PDFView/Open
Kostkova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce172,16 kBAdobe PDFView/Open
Kostkova.PDFPrůběh obhajoby práce83,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.