Title: Rituál hadra v Maroku
Other Titles: Ritual hadra in Morocco
Authors: Zárubová, Monika
Advisor: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28461
Keywords: hamadša;gnawa;súfismus;rituál;terapeutický;maroko
Keywords in different language: hamadsha;gnawa;sufism;ritual;healing;morocco
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou léčivého rituálu hadra v Maroku v praktikách súfijského řádu hamadša a komunity gnawa. Tyto dvě skupiny byly vybrány jako nevýznamnější reprezentanti terapeutických rituálních praktik v Maroku na základě jejich popularity a úspěšnosti při léčení. Cílem této práce tak bylo popsat průběh a hlavní principy fungování těchto rituálů na základě terénního výzkumu, který provedla autorka. Díky těmto informacím a analýze relevantní literatury pak tato práce poskytuje náhled na symboliku a roli, kterou tyto rituály hrají v životech jejich účastníků. Dále tato práce představuje problémy, kterým tradiční rituální komunita vzhledem k současnému vývoji čelí a analyzuje jak se s nimi vyrovnává. Nicméně přesto, že v celkovém důsledku můžeme pozorovat pokles počtu pořádaných rituálů, léčivé rituály jsou v praxi hamadši a gnawy stále živé a daří se zachovávat jejich původní účel.
Abstract in different language: This master thesis deals with the topic of healing rituals of sufi brotherhood hamadsha and gnawa community. These two representants were chosen because of their popularity and high effectivity in therapy. The aim of this thesis is to present the structure and main principals of these healing rituals based on field research of the author. Thanks to the gathered information and analysis of relevant literature this theses provides us with overview of symbolics of these rituals and the role they have in everydaylife of its participants. Moreover it aims to describe the challanges that traditional ritual community faces and analyses how they face them. However despite the decline of the organized rituals, they are still practised and their main purpose is still protected.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP ZARUBOVA final.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
V-Zarubova.pdfPosudek vedoucího práce218,72 kBAdobe PDFView/Open
O-Zarubova.pdfPosudek oponenta práce195,64 kBAdobe PDFView/Open
Zarubova.PDFPrůběh obhajoby práce81,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.