Title: AntisemitizmuS vo Veľkej Británii
Other Titles: Antisemitism in the Great Britain
Authors: Tlumačová, Daniela
Advisor: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28463
Keywords: antisemitizmus;židia;sionizmus;antisionizmus;školstvo;konzervatívna strana;labouristická strana.
Keywords in different language: antisemitism;jews;zionism;anti zionism;education;conservative party;labour party
Abstract: V tejto práci som sa zamerala ma antisemitizmus vo Veľkej Británii. Prvá časť sa týkala príchodu Źidov na územie Veľkej Británie a ako sa vyvíjal ich život v tejto krajine v rámci antisemitizmu za vlády rôznych panovníkov. Postupne som takto prechádzala cez ďalšie obdobia až po ich vyhnanie z krajiny v roku 1290. Ďalšia čast sa spájala s ich návratom do tejto krajiny a ako sa vývýjal ich život po druhýkrát v rámci meniacej sa spoločnosti vo Veľkej Británii a inej formy antisemitizmu. Toto obdobie sa v mojej práci končí krátko po Druhej Svetovej vojne. Nasledovala časť, kde som uviedla rôzne definície termínov antisemitizmu, sionizmu, antisionizmu a anti Izraelu, kedže sú to termíny, ktoré sa v súčasnosti používajú pre rôzne situácie a zamieňajú sa. Potom som opísala pár prípadov antisemitizmu v školstve a politike a pred záverom som uviedla krátky odstavec so štatistickými údajmi. Táto práca obsahuje aj obrazovú prílohu.
Abstract in different language: The aim of this MA these was to describe antisemism in the Great Britain. This topic is not new and it is not unique only to this country. There were plenty of studies, statistics and books written on this topic, which I used in this work. Apart from them I also used TV, radio recordings and also interview I conducted with Mr Gary Mond. In the first part I talked about arrival of the Jewish people to the Great Britain with the Norman king William the Conqueror and looked at various forms of antisemitism coming from the mob and also from the kings ruling mostly on the 12th and 13th century, which ended with the expulsion of these people by Edward I. in the 1290. Then I moved to the period of and after the return of the Jewish people to the Geat Britain. In the chapters that followed I looked at the first steps and attempts of the Jewish people to the Great Britain and I mentioned personalities such as Menasse Ben Israel or Oliver Cromwell who stood behind and who helped with returning of these people to this contry. Then described the situation of the Jewish people in Britain not only pointing out forms or examples of antisemitism, but also at how was this community thriwing, developing and slowly partialy intergrating in this country. This second section was finished by the events after the Second World War. In the fourth chapter I looked in more details at various definitions and development of the terms antisemitism, sionism, anti sionism and anti Izrael which was then followed by the chapters focusing on the antisemitism in the educational system and in the British politics as those two are hot topics in the current media reports. Various statistical data closed this section of the work, which was followed by the ending, bibliography this resume and pictures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova praca.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
V-Tlumacova.pdfPosudek vedoucího práce217,14 kBAdobe PDFView/Open
Tlumacova.PDFPrůběh obhajoby práce84,7 kBAdobe PDFView/Open
O-Tlumacova.pdfPosudek oponenta práce246,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.