Title: Maroko a a jeho postoj ke státu Izrael : Vývoj kulturních, hospodářských a politických vztahů Maroka k Izraeli od vzniku státu Izrael až dodnes
Other Titles: Morocco and His Attitude towards Israel: The Development of Cultural, Economic and Political relations of Morocco towards Israel from the creation of the State of Israel until now
Authors: Maruškinová, Katarína
Advisor: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Referee: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28466
Keywords: maroko;izrael;palestina;mezinárodní vztahy;židé;hassan ii.;diplomacie;muhammad vi.;muhammad v.;mírový proces;izraelsko-palestinské vztahy;blízký východ
Keywords in different language: morocco;israel;palestine;international relations;jews;hassan ii.;diplomacy;muhammad vi.;muhammad v.;peace process;israeli-palestinian relations;middle east
Abstract: Práce se zabývá vývojem marockých postojů od vzniku státu Izrael do dnešních dnů. Postoje analyzuje z hlediska jejich historických, politických a hospodářských determinantů. Historickými determinanty se rozumí především bohatá historie židovské přítomnosti v Maroku, Z hlediska politických determinantů tento vztah významně ovlivnila aktivita krále Hassana II., během mírového procesu na Blízkém východě. Práce také zkoumá hospodářské a kulturní determinanty, jež charakterizují vztah dvou zemí zejména v moderní době.
Abstract in different language: The thesis is focused on the development of the attitude of Moroccan monarchy towards the State of Israel since its establishment in 1948 in three main aspects: historical, political and cultural. Historical aspect of this relationship draws back on the rich history of Jewish presence in Morocco. The political determinants of the relationship include activity of the King Hassan II. during the Peace Process in the Middle East. Cultural and economic determinants focus of the communication and cooperation of the two countries in the field of economic cooperation tourism as well as cultural initiatives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP tisk.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFView/Open
V-Maruskinova.pdfPosudek vedoucího práce213,17 kBAdobe PDFView/Open
O-Maruskinova.pdfPosudek oponenta práce228,29 kBAdobe PDFView/Open
Maruskinova.PDFPrůběh obhajoby práce78,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.