Title: Viktor Fischl / Avigdor Dagan, muž dvou jmen
Other Titles: Viktor Fischl / Avigdor Dagan, a man of two names
Authors: Volná, Lucie
Advisor: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29125
Keywords: spisovatel;holocaust;exil;židovství;praha;jeruzalém;bůh
Keywords in different language: writer;holocaust;exile;judaism;prague;jerusalem;god
Abstract: Bakalářská práce se zabývá životem českého a židovského spisovatele, básníka a publicistu Viktora Fischla. Je autorem poválečné literatury 20. století. Žil na pomezí dvou odlišných kultur. Práce se věnuje osobnímu životu, životu v exilu, spisovatelské činnosti a pozdější diplomatické činnosti. Obsahuje souhrn mnoha autorových děl. Hlavním cílem práce je rozbor knihy ,,Dvorní šašci". Dále se snažím poukázat na vliv židovství v autorovo literárním odkazu.
Abstract in different language: Bachelor thesis focuses on the life of prominent Czech and Jewish author, poet and journalist Viktor Fischl. He is the author of the post-war literature of the 20th century. In my work, I follow his life and his work literary. I was interested in the most important books which dealing with the Holocaust and faith in God. I analyze the book ,,Dvorní šašci". So I try to find the same symbols between his life and his books.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Volna, Viktor Fischl.pdfPlný text práce280,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Volna.PDFPrůběh obhajoby práce97,76 kBAdobe PDFView/Open
Volna-O.PDFPosudek oponenta práce136,99 kBAdobe PDFView/Open
Volna-V.pdfPosudek vedoucího práce231,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.