Název: Soldiers and money: an attempt at reforming the customs service and reinforcing the army in the British North American colonies in the years of 1763–1764
Autoři: Soukup, Jaromír
Citace zdrojového dokumentu: West Bohemian Historical Review. 2017, no. 2, p. 223-237.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: https://khv.zcu.cz/about/research/vbhr/archiv.html
http://hdl.handle.net/11025/29134
ISSN: 1804-5480
Klíčová slova: Velká Británie;Severní Amerika;kolonie;armáda;Zákon o cukru z roku 1764
Klíčová slova v dalším jazyce: Great Britain;North America;colonies;army;Sugar act of 1764
Abstrakt v dalším jazyce: This study focuses on changes in British colonial policy and politics after the Seven Years’ War in North America. It deals primarily with the transformation of British economic policy towards its colonies. After the Seven Years’ War, the United Kingdom sought funds to strengthen defence of the newly acquired territories in North America. In 1764 the British parliament approved of the Sugar Act that tightened the customs service in America. The money raised by this law should have gone to the protection of the British Empire in North America. The study analyses the reasons for the transformation of British politics after the Seven Years’ War, as well as the impact of this policy on the relation between the mother country and its colonies in North America.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2017)
Číslo 2 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Soukup.pdfPlný text90,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29134

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.