Název: Die Bedeutung des Protektorats Böhmen und Mähren für das Reich aus der Sicht des Tourismus
Další názvy: The importance of Protectorate of Bohemia and Moravia for the Third reich from the point of the view of tourism
Autoři: Jakubec, Ivan
Citace zdrojového dokumentu: West Bohemian Historical Review. 2017, no. 2, p. 293-330.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: https://khv.zcu.cz/about/research/vbhr/archiv.html
http://hdl.handle.net/11025/29137
ISSN: 1804-5480
Klíčová slova: Protektorát Čechy a Morava;Třetí říše;cestovní ruch
Klíčová slova v dalším jazyce: Protectorate of Bohemia and Moravia;Third reich;tourism
Abstrakt v dalším jazyce: This issue has not yet reflected in Czechoslovak, Czech or even foreign (German) literature. The importance of the Protectorate in the area of tourism was ambivalent for the Third Reich. On one hand, there seemed to be a tendency to restrict “free” movement as such no matter whether the person was a citizen of the Protectorate or Reich including foreigners. On the other hand, we cannot ignore the efforts of the Reich and Protectorate to support the limited tourism within the Protectorate and Reich that was motivated by ideological, political or social healthcare reasons. The tendency of German offices to control the border checkpoints between the Reich and Protectorate and to control the Third Reich’s external borders had an overall negative effect.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2017)
Číslo 2 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jakubec.pdfPlný text164,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29137

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.