Title: Elastické a optoelektronické vlastnosti nových Ag3AuSe2 a Ag3AuTe2 polovodičů
Elastic and optoelectronic properties of novel Ag3AuSe2 and Ag3AuTe2 semiconductors
Authors: Faizan, Mohd
Murtaza, Ghulam M.
Azam, Sikander
Khan, Saleem Ayaz
Mahmood, Asif
Yar, Abdullah
Citation: FAIZAN, M., MURTAZA, G. M., AZAM, S., KHAN, S. A., MAHMOOD, A., YAR, A. Elastic and optoelectronic properties of novel Ag3AuSe2 and Ag3AuTe2 semiconductors. Materials science in semiconductor processing, 2016, roč. 52, č. SEP 2016, s. 8-15. ISSN 1369-8001.
Issue Date: 2016
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29171
ISSN: 1369-8001
Keywords: Stříbrno-zlaté chalkogenidy;elastické konstanty;optické vlastnosti
Keywords in different language: Silver-gold chalcogenides;Elastic constants;Optical properties
Abstract: Ag3AuSe2 a Ag3AuTe2 je zajímavá třída polovodičových materiálů. Elastické a optoelektronické vlastnosti polovodičů jsou Ag3AuSe2 a Ag3AuTe2 z detailně studovány s použitím funkční teorie hustoty. Různá schémata jsou vybrána k léčbě směnných korelačních efektů. Sloučenina je plně optimalizována a vypočtené konstanty jsou v souladu se stávajícími experimentálními daty. Vypočtená elastická konstanta a elastické moduly odhaliti že sloučeniny jsou přirozeně tvárné a jsou elasticky stabilní. Bylo zjištěno, že obě sloučeniny jsou v přímém zakázaném pásu polovodiče s hodnotou 1.009eV pro Ag3AuSe2 a 0.551eV pro Ag3AuTe2. Jako sloučeniny mají úzké a přímé zakázané pásmo, jsou opticky aktivní. Optické vlastnosti jako odrazivost, absorpční koeficient, funkci tepelné ztráty, index lomu a komplexní dielektrickou funkcí byly podrobně studovány. Přímé zakázané pásmo charakterizuje syntézy sloučeniny jako užitečného kandidáta pro různé aplikace.
Abstract in different language: Ag3AuSe2 and Ag3AuTe2 are interesting class of semiconducting materials. Here, elastic and opto-electronic properties of Ag3AuSe2 and Ag3AuTe2 semiconductors are studied in detail using density functional theory. Different schemes are selected to treat the exchange-correlation effects. The unit cell of the compounds is fully optimized and calculated cell constants are found in agreement to the existing experimental data. The calculated elastic constants and elastic moduli reveal that the compounds possess ductile nature and are elastically stable. It is found that both compounds are direct band gap semi- conductor withbandgapvalueof1.009eVforAg3AuSe2 and 0.551eVforAg3AuTe2. As the, compounds have narrow and direct band gaps, therefore optically active. The optical properties like reflectivity, absorption coefficient, energy loss function, refractive index including and complex dielectric function are studied in detail. The direct band gap nature of these compounds make them useful candidate for different devices applications.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ag3AuX2.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD