Title: Revize předchozích existenčních výsledků pro jednorozměrný model visutého mostu
One-dimensional model of a suspension bridge: Revision of uniqueness results
Authors: Holubová, Gabriela
Janoušek, Jakub
Citation: HOLUBOVÁ, G., JANOUŠEK, J. One-dimensional model of a suspension bridge: Revision of uniqueness results. Applied mathematics letters, 2017, roč. 71, č. September 2017, s. 6-13. ISSN 0893-9659.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29189
ISSN: 0893-9659
Keywords: Visutý most, rovnice nosníku, jednoznačné slabé řešení
Keywords in different language: Suspension bridge, beam equation, unique weak solution
Abstract: V tomto článku provádíme revizi známých výsledků ohledně existence a jednoznačnosti slabého řešení jednorozměrného modelu visutého mostu s tlumením. Značného rozšíření přípustného intervalu parametru tuhosti lan dosahujeme použitím klasických nástrojů, avšak za pomoci několika nových poznatků a technik.
Abstract in different language: This paper brings a revision of the so far known uniqueness result for a onedimensional damped model of a suspension bridge. Using standard techniques, however with finer arguments, we provide a significant improvement and extension of the allowed interval for the stiffness parameter.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S0893965917300915-main.pdf755,82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD