Title: Slabiny analýzy exergie
Pitfalls of Exergy Analysis
Authors: Vágner, Petr
Pavelka, Michal
Maršík, František
Citation: VÁGNER, P., PAVELKA, M., MARŠÍK, F. Pitfalls of Exergy Analysis. Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, 2017, roč. 42, č. 2, s. 201-216. ISSN 0340-0204.
Issue Date: 2017
Publisher: De Gruyter
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/29196
ISSN: 0340-0204
Keywords: Nerovnovážná termodynamika;Palivové články;Optimalizace;Minimalizace produkce entropie
Keywords in different language: Exergy analysis;Non-equilibrium thermodynamics;Fuel cells;Optimization;Entropy production minimization
Abstract: Známý Gouyův – Stodolův teorém určuje, že zařízení produkuje maximální užitečný výkon, když pracuje vratně, tj. uvnitř zařízení nedochází k produkci entropie. Toto tvrzení vede k využití metody termodynamické optimalizace založené na minimalizaci produkce entropie. Destrukce exergie (rozdíl mezi exergií paliva a výfukem) je také dána produkcí entropie uvnitř zařízení. Z tohoto důvodu je vhodné využít Gouyův – Stodolův teorém k analýze účinnosti zařízení. Bohužel ale v některých případech optimalizace, kdy je využití minimalizace produkce entropie a exergie omezené, nejsou předpoklady vedoucí k Gouyovu – Stodolovu teorému splněny, např. neizotermický stacionární stav palivových článků. Použitím nerovnovážné termodynamiky je představeno několik případů, ve kterých použití minimalizace produkce entropie a exergie není vhodné.
Abstract in different language: The well-known Gouy–Stodola theorem states that a device produces maximum useful power when working reversibly, that is with no entropy production inside the device. This statement then leads to a method of thermodynamic optimization based on entropy production minimization. Exergy destruction (difference between exergy of fuel and exhausts) is also given by entropy production inside the device. Therefore, assessing efficiency of a device by exergy analysis is also based on the Gouy–Stodola theorem. However, assumptions that had led to the Gouy–Stodola theorem are not satisfied in several optimization scenarios, e.g. non-isothermal steady-state fuel cells, where both entropy production minimization and exergy analysis should be used with caution. We demonstrate, using non-equilibrium thermodynamics, a few cases where entropy production minimization and exergy analysis should not be applied.
Rights: © De Gruyter
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pitfalls of Exergy Analysis.pdf2,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD