Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMillerová, Miroslava
dc.contributor.authorRyan, Joe
dc.contributor.authorRyjáček, Zdeněk
dc.date.accessioned2018-02-21T11:35:20Z-
dc.date.available2018-02-21T11:35:20Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMILLEROVÁ, M., RYAN, J., RYJÁČEK, Z. Characterisation of graphs with exclusive sum labelling. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2017, roč. 60, č. July 2017, s. 83-90. ISSN 1571-0653.en
dc.identifier.issn1571-0653
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29206
dc.description.abstractSumační graf je graf G se zobrazením uzlové množiny na podmnožinu množiny přirozených čísel S takovým, že dva uzly jsou sousední, právě když suma jejich ohodnocení je prvkem S. V exkluzivním sumačním grafu ty prvky S, které jsou sumou dvou dalších prvků S, ohodnocují množinu izolovaných uzlů, asociovanou s grafem. Graf má exkluzivní sumační k-ohodnocení (zkráceně k-ESL), jestliže množina izolovaných uzlů má k prvků. V tomto článku využíváme skutečnosti, že vlastnost ‘mít k-ESL‘ je dědičná, a dáváme úplnou charakterizaci grafů, majících k-ESL, tím, že dáváme plný popis univerzálního grafu pro danou vlastnost.cs
dc.format8 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectGrafové ohodnocenícs
dc.subjectexkluzivní sumační grapfové ohodnocenícs
dc.subjecthyperdiamantcs
dc.subjectdědičná vlastnostcs
dc.subjectindukovaný podgrafcs
dc.subjectuniverzální grafcs
dc.titleCharakterizace grafů s exkluzivním sumačním ohodnocenímcs
dc.titleCharacterisation of graphs with exclusive sum labellingen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIA sum graph G is a graph with a mapping of the vertex set of G onto a set of positive integers S in such a way that two vertices of G are adjacent if and only if the sum of their labels is an element of S. In an exclusive sum graph the integers of S that are the sum of two other integers of S form a set of integers that label a collection of isolated vertices associated with the graph G. A graph bears a k-exclusive sum labelling (abbreviated k-ESL), if the set of isolated vertices is of cardinality k. In this paper, observing that the property of having a k-ESL is hereditary, we provide a characterisation of graphs that have a k-exclusive sum labelling, for any positive integer k, in terms of describing a universal graph for the property.en
dc.subject.translatedGraph labellingen
dc.subject.translatedexclusive sum graph labellingen
dc.subject.translatedhyperdiamonden
dc.subject.translatedhereditary propertyen
dc.subject.translatedinduced subgraphen
dc.subject.translateduniversal graphen
dc.identifier.doi10.1016/j.endm.2017.06.012
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43918780
dc.project.ID7AMB13DE003/Duhová souvislost a cykly v grafechcs
dc.project.IDCZ.1.05/1.1.00/02.0090/NTIS - Nové technologie pro informační společnostcs
dc.project.IDGBP202/12/G061/Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (CE-ITI)cs
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S1571065317300975-main.pdf206,46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD