Title: Elektronická struktura a optické vlastnosti b-RbSm (MoO4) 2 Výpočty spin polarizace: DFT + U
Electronic structure and optical properties of b-RbSm(MoO4)2 from spin polarization calculations: DFTþU
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: AL-JAARY, A. H. R. Electronic structure and optical properties of b-RbSm(MoO4)2 from spin polarization calculations: DFTþU. Materials chemistry and physics, 2017, roč. 192, č. May 1 2017, s. 260-267. ISSN 0254-0584.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29214
ISSN: 0254-0584
Keywords: Elektronické materiály;Anorganické sloučeniny;Optické materiály;Ab initio výpočty;Struktura pásma;Krystalová 0254-0584struktura
Keywords in different language: Electronic materials;Inorganic compounds;Optical materials;Ab initio calculations;Band-structure;Crystal structure
Abstract: Prozkoumali jsme vliv začlenění spinové polarizace na mezery energetického pásma bRbSm (MoO4) 2. Výpočty prozkoumaly, že vzhled Sm-4f udává v minimálním vedení (CBM) spin-up případu významný vliv na vlastnosti půdního stavu b-RbSm (MoO4) 2.
Abstract in different language: We explored the influence of the inclusion of spin polarization on the energy band gap of bRbSm(MoO4)2. Calculations explored that the appearance of Sm-4f states at the conduction band minimum (CBM) of the spin-up case causes a significant influence on ground state properties of b- RbSm(MoO4)2.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali-b-RbSm_MoO4_2-JMatChemPhys-17.pdf2,56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD