Title: Fotokatalytická přeměna sluneční energie na vodík dělením vody: Nový LiMoO3 (IO3) molybdenyljodát na bázi WO3
Photocatalytic water-splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Novel LiMoO3(IO3) molybdenyl iodate based on WO3-type sheets
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Auluck, Sushil
Citation: AL-JAARY, A. H. R., AULUCK, S. Photocatalytic water-splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Novel LiMoO3(IO3) molybdenyl iodate based on WO3-type sheets. Journal fo catalysis, 2017, roč. 351, č. JUL 2017, s. 1-9. ISSN 0021-9517.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29223
ISSN: 0021-9517
Keywords: Elektronická struktura;Molybdenyljodát;Distribuce hustoty elektronického náboje;Fotokatalyzátory
Keywords in different language: Electronic structure;Molybdenyl iodate;Electronic charge density distribution;Photocatalysts
Abstract: Elektronická struktura nového molybdenyljodátu LiMoO3 (IO3) založeného na fóliích typu WO3 se vypočte za účelem pochopení jeho použití jako fotokatalyzátoru. Použitím rentgenových difrakčních dat jako počátečního vstupu jsme optimalizovali atomové polohy minimalizací síly na každém atomu
Abstract in different language: The electronic structure of the novel molybdenyl iodate LiMoO3 (IO3) based on WO3-type sheets is calculated in order to understand to its usage as a photocatalyst. Using X-ray diffraction data as the initial input, we have optimized the atomic positions by minimizing the force on each atom
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali-LiMoO3-J Catalysis-17.pdf3,01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD