Title: Studium prvních principů magnetických a elektronických vlastností A2BB'O6 (A = Ba, Sr) (BB0 = FeRe, MnMo a MnRe) dvojité perovskity
First principles study of magnetic and electronic properties of A2BB'O6 (A = Ba, Sr) (BB0 = FeRe, MnMo, and MnRe) double perovskites
Authors: Ali, Shabir
Khan, Wilayat
Murtaza, Ghulam M.
Yaseen, Maria
Ramay, Shahid Mahmood
Mahmood, Asif A.
Citation: ALI, S., KHAN, W., MURTAZA, G. M., YASEEN, M., RAMAY, S. M., MAHMOOD, A. A. First principles study of magnetic and electronic properties of A2BB'O6 (A = Ba, Sr) (BB0 = FeRe, MnMo, and MnRe) double perovskites. Journal of magnetism and magnetic materials, 2017, roč. 441, č. 1 November 2017, s. 113-123. ISSN 0304-8853.
Issue Date: 2017
Publisher: North-Holland Publishing
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29231
ISSN: 0304-8853
Keywords: Oxidy dvojitých perovskitů GGA + U + SO Magnetické momenty
Keywords in different language: Oxide double perovskites GGA+U+SO Magnetic moments
Abstract: Pro výpočet strukturálních, elektronických a magnetických vlastností A2BB0O6 (A = Ba, Sr) a (BB0 = FeRe, MnMo a MnRe) se uplatňuje metoda Full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW). Strukturní vlastnosti v kubické fázi se zkoumají s optimalizovaným objemem. Elektronické pásmové struktury se vypočítají použitím nejúčinnější modifikované aproximace gradientu pro oba spin-kanály. Přiblížení gradientů plus parametr Hubbard (GGA + U). Spirálové (SO) vazebné efekty přidané k GGA + U ukazují, že všechny sloučeniny mají polovodičovou povahu v obou spinových kanálech. Hustota stavů ukazuje, že valenční pásmo má většinou charakter O-2p, zatímco vodivý pás dominuje stav Fe / Re, Mn / Mo a Mn / re-d. Vyhodnocený magnetický moment ukazuje užitečnost těchto sloučenin pro spintronické aplikace těchto sloučenin.
Abstract in different language: Full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method is applied to calculate the structural, electronic and magnetic properties of A2BB0O6 (A = Ba, Sr) and (BB0 = FeRe, MnMo, and MnRe). The structural properties in cubic phase are studied at optimized volume. Electronic band structures are calculated by using the most efficient modified generalized gradient approximation for both spin-channels. This revealed that these materials have metallic behavior while some revealed half metallic behavior in generalized gradient approximation plus Hubbard parameter (GGA+U). Spin orbit (SO) coupling effects added to GGA+U reveal that all the compounds have semiconducting nature in both spin channels. Density of states shows that valence band has the majority O-2p state character while conduction band is dominated by the Fe/Re, Mn/Mo, and Mn/re-d state. The evaluated magnetic moment shows the utility of these compounds for the spintronics applications
Rights: Plný text není přístupný.
© North-Holland Publishing
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ABBO_2017.pdf7,4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD