Title: Mikrostrukturované polystyrenové pěny utvářené tepelně indukovanou fázovou separací z roztoku cyklohexanonu
Polystyrene Microstructured Foams Formed by Thermally Induced Phase Separation from Cyclohexanol Solution
Authors: Nistor, Andra
Vonka, Michal
Rygl, Adam
Voclova, Malvina
Minichova, Maria
Kosek, Juraj
Citation: STOR, A., VONKA, M., RYGL, A., VOCLOVA, M., MINICHOVA, M., KOSEK, J. Polystyrene Microstructured Foams Formed by Thermally Induced Phase Separation from Cyclohexanol Solution. Macromolecular Reaction Engineering, 2017, roč. 11, č. 2, s. 1-10. ISSN 1862-832X.
Issue Date: 2017
Publisher: Wiley-VCH Verlag
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29256
ISSN: 1862-832X
Keywords: Pěny;Mikrostruktura;Modelování;Morfologie;Fázová separace
Keywords in different language: Foams;Microstructure;Modeling;Morphology;Phase separation
Abstract: Tepelně indukovanou fázovou separaci lze využít k přípravě materiálů s různě mikrostrukturovanými morfologiemi, které definují jejich využití. V této práci popisujeme výrobu, charakterizujeme a modelujeme pěny vytvořené z roztoku polystyren-cyklohexanolu. Abychom získali relevantní termodynamický popis, body zákalu jsou měřeny pomocí námi vyrobeného termo-optického zařízení. Porovnáváme experimentální výsledky s předpovědí dříve publikovaného matematického modelu. Předkládaná práce rozšiřuje znalosti o mechanismu a kinetice vývoje morfologie pěn používaných pro tepelnou a zvukovou izloaci.
Abstract in different language: The thermally induced phase separation can be used to prepare materials of various microstructured morphologies that define their applications. In this work, foams formed from a polystyrene-cyclohexanol solution are prepared, characterized, and modeled. To obtain a reliable thermodynamic description, cloud points are determined by an in-house fabricated thermooptical device. The Flory–Huggins lattice model combined with Hansen solubility theory is employed as input to the Cahn–Hilliard model of phase separation dynamics. The previously reported model is extended by incorporating polar interactions. The resulting experimental and predicted morphologies are compared and good prediction capabilities of the model regarding the resulting morphology and its characteristics are obtained. The experimental and modeling work extends the knowledge of the mechanism and the kinetics of foam morphology evolution for thermal and sound insulation applications.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wiley
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
nistor2017_MacromolReactEng.pdf2,31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD