Title: Vliv přídavku organických látek na morfoflogii mikrocelulárních polystyrenových pěn při vypěňování pomocí CO2
Effect of organic co-blowing agents on the morphology of CO2 blown microcellular polystyrene foams
Authors: Nistor, Andra
Toipiar, Martin
Sovová, Helena
Kosek, Juraj
Citation: NISTOR, A., TOIPIAR, M., SOVOVÁ, H., KOSEK, J. Effect of organic co-blowing agents on the morphology of CO2 blown microcellular polystyrene foams. Journal of supercritical fluids, 2017, roč. 130, č. December 2017, s. 30-39. ISSN 0896-8446.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29275
ISSN: 0896-8446
Keywords: polystyren;mikrocelulární pěna s uzavřenými buňkami;vypěňovadlo;CO2
Keywords in different language: Polystyrene;Closed-cell microcellular foam;Co-blowing agent;CO2
Abstract: Mikrocelulární polystyrenové pěny vypěňované vsádkově superkritickým CO2 mají obvykle nižší porozitu než je požadovaná pro dobré tepelné izolátory. Porozitu je možné zvýšit přídavkem přidatných vypěňovacích látek. Studovali jsem vliv n-pentanu (nC5) a cyklopentanu (cC5) na vypěňování ve vsádkovém reaktoru. Průměry buněčných pěn a porozity byly změřeny pomocí SEM. Vypěňování hladkých PS folií impregnovaných pentanem a cyklopentanem při pokojové teplotě umožnilo tvorbu pěn sprůměrem buňěk menším než 10 mikormetrů a přibližnou porozitou 80%.
Abstract in different language: Microcellular polystyrene (PS) foams blown with supercritical CO2 in batch processes have usually porosities lower than desired for good heat insulators. Porosities can be increased by co-blowing agents. We studied effects of n-pentane (nC5) and cyclopentane (cC5) on foaming in a batch. Neat PS films were impregnated first with nC5 or cC5, then with highpressure or supercritical CO2, and finally foamed. Cell diameters and bulk porosities were determined from SEM images. The co-blowing agents reduced the solid skin, they acted mainly as plasticizers, both porosity and cell diameters increased with their concentration. After crossing a particular concentration, the cell size remained almost constant. Impregnation of neat PS with high-pressure liquid CO2 near room temperature enabled to prepare foams with cell diameters below 10 μm and porosities about 80 %, which has not been reported before. Hence, organic co-blowing agents could be used to increase the porosity of CO2 blown foams
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
nistor2017_JSupercritFluid-1.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD